Verslios pelėdos

Diena: 2018-04-18

Ką apie BDAR reikia žinoti freelanceriui?

BDAR (bendruoju duomenų apsaugos reklamentu) įtvirtinamos tokios asmens duomenų ir privatumo apsaugos srities žmogaus teisės: teisė būti informuotam, teisė susipažinti su asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą. Kiekviena organizacija ar asmuo, tvarkantis asmens duomenis profesiniais tikslais privalo gerbti ir garantuoti šių žmogaus teisių […]

lt_LTLithuanian